Runner serwis | Najważniejsze zdają się wiara i chęć osiągnięcia ...

Temat: K-W-I-E-C-I-E-Ń 2009 ;-)
...1999 r. od 1 stycznia 2009 r. okres zasiłkowy dla ubezpieczonych, których niezdolność do pracy przypada na okres ciąży, został wydłużony do 270 dni. Prawo do nowego, dłuższego, okresu zasiłkowego przysługuje, jeżeli dotychczasowy, 182-dniowy, okres zasiłkowy przysługujący ubezpieczonej w okresie ciąży, upłynął 31 grudnia 2008 r. lub po tej dacie. Ubezpieczona ma prawo do zasiłku chorobowego na podstawie zaświadczeń lekarskich na druku ZUS ZLA. Wyjątek od tej zasady przewidziany jest w art. 17 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r., zgodnie z którym prawo do 270-dniowego okresu zasiłkowego nie przysługuje osobom, którym przed 1 stycznia 2009 r. została wydana przez ZUS decyzja przyznająca świadczenie rehabilitacyjne. Osobom tym przysługuje świadczenie rehabilitacyjne przyznane tą decyzją. Także gdy 182-dniowy okres zasiłkowy został przez ubezpieczoną wykorzystany...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=55079Temat: Kącik Pierwszej Pomocy
NOWY ROK, NOWE PRZEPISY!! może komuś sie przyda Do lekarza bez legitymacji Od 1 stycznia legitymacja ubezpieczeniowa nie będzie już nam potrzebna. Prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej poświadczą inne dokumenty: druk ZUS RMUA, czyli informacja o miesięcznej kwocie składek przekazywana osobom ubezpieczonym przez pracodawców i aktualne zaświadczenie z zakładu pracy. Ubezpieczenie osób prowadzących działalność gospodarczą potwierdzi druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz dowód opłacania składek, osób pobierających świadczenia emerytalne i rentowe – legitymacja emeryta lub rencisty, aktualny odcinek emerytury lub...
Źródło: abcslubu.nazwa.pl/forum/viewtopic.php?t=3874


Temat: kontrona pracodawcy nad pracownikiem w trakcje L-4
...sprawą dla kontrolowanego pracownika jest fakt, iż w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości pracownikowi będą grozić określone sankcje, łącznie z pozbawieniem prawa do zasiłku. Kontrolą powinno zostać objęte zarówno sprawdzenie druku zwolnienia lekarskiego jak i prawidłowość wykorzystywania zwolnienia przez pracownika. Płatnik zatem, któremu pracownik dostarczył zaświadczenie o niezdolności do pracy z powodu choroby ( druk ZUS ZLA) powinien: - sprawdzić czy nie zostało ono sfałszowane, - podrobione lub - wydane niezgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania takich zaświadczeń. Jeżeli w trakcie kontroli uzna, iż zachodzi podejrzenie sfałszowania druku, występuje do lekarza leczącego z prośbą o wyjaśnienie sprawy. W razie potwierdzenia podejrzeń, pracodawca wstrzymuje wypłatę zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia za czas choroby...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2122


Temat: Prawa pacjenta
Poradnik pacjenta.- najczęstsze pytania Jak sobie poradzić w dżungli przepisów? Czego mamy prawo oczekiwać od swojego lekarza. Za co naprawdę nie musimy płacić? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania. Jakie dokumenty uprawniają do bezpłatnej opieki zdrowotnej? Wszystkie, które potwierdzają opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, czyli: - w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – druk ZUS RMUA, legitymacja ubezpieczeniowa (z ważnym wpisem i pieczątką!) albo zaświadczenie z zakładu pracy; - dla osób prowadzących firmę – aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne (patrz również ramka obok: "Dla kogo dobrowolne ubezpieczenie..."); - dla rolników – legitymacja KRUS razem z dowodem wpłaty ostatniej składki; - w przypadku emerytów i rencistów – legitymacja...
Źródło: marfanforum.pl/viewtopic.php?t=1995


Temat: Ustalanie daty podpisu
ZUS ZLA druk zwolnienia lekarskiego - podstawowe dane i zasady wystawiania i wypełniania. Druk ZUS ZLA jest to podstawowe zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu lub konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Zwyczajowo ciągle używa się nazwy druk L4 Czyżol, aby nie iść do pracy musisz mieć na druku pole 12 oznaczone jako musi leżeć. Coś na ten temat wiem. Swojego czasu byłem chory i nie mogłem stawić się na służbę i gdybym nie miał...
Źródło: kryminalistyka.fr.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=4020


Temat: Legitymacja ubezpieczeniowa a urlop wychowawczy
Tissaia, RMUA to miesięczny raport o odprowadzanych składkach. Przeważnie jest w formie tabelek, gdzie podana jest podstawa składek, wielkość poszczególnych składek oraz jakiego miesiąca raport dotyczy. ZCNA to druk zgłoszeniowy do ubezpieczenia zdrowotnego, druk ZUS-owski. Wiesz, z tą logiką to różnie bywa. "To wbrew logice. Jak kierowca miał uważać skoro był pijany."
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=59308


Temat: Jak zamknąć firmę?
Składasz pismo gdzie dostałaś Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, że z dniem tym i tym zamykasz prowadzenie działalności. Minimum 14 dni przed dniem zamknięcia firmy. ZUS - 7 dni po wykreśleniu z Ewidencji Działalności Gospodarczej składasz dokumenty wyrejestrowujące w ZUS (jeśli nie zatrudniałeś pracowników wypełniasz druki ZUS ZWPA, ZUS ZWUA, jeśli miałeś pracowników wypełniasz dla nich ZUS ZWUA Urząd Skarbowy - 7 dni po wykreśleniu z Ewidencji Działalności Gospodarczej (w przypadku podatników podatku nie VAT'owych 14 dni) wypełniasz NIP - 3 GUS (Urząd Statystyczny) - 14 dni od wykreślenia z Ewidencji Działalności Gospodarczej należy złożyć oryginał zaświadczenia REGON, decyzję o wykreśleniu z Ewidencji Działalności Gospodarczej...
Źródło: mambiznes.pl/forum/index.php?showtopic=384


Temat: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PZN Administrator Kto mieszka za ścianą?Dołączył: 12 Gru 2006 Posty: 53 Przeczytał: 0 tematówOstrzeżeń: 0/5
...czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8,00-19,00 Podstawą przyjęcia pacjentów jest: 1. osobiste lub telefoniczne zgłoszenie się pod nr. telefonu 0-22 635 67 02/33 2. Posiadanie jednego z niżej wymienionych aktualnych dokumentów ubezpieczenia tzn: o odcinek emerytury lub renty o legitymacja ubezpieczeniowa (wpis ważny 30 dni) o legitymacja ubezpieczeniowa dla członków rodziny (wpis ważny 30 dni) o Druk ZUS RMUA o Kopia wpłaty należności z tytułu składek ZUS na ubezpieczenie zdrowotne o Młodzież po ukończeniu 18 roku życia -podstemplowana legitymacja szkolna lub studencka o Każdy pacjent zgłaszając się, winien posiadać dokument z PESEL(np.dowód osobisty) Podstawą przyjęcia do Poradni: diabetologicznej, rehabilitacji narządu ruchu i ośrodka rehabilitacji dziennej jest posiadanie aktualnego skierowania od...
Źródło: widzimy.fora.pl/a/a,27.html


Temat: wrześnióweczki 2008
...A apropos L4 w ciąży to przysługuje tylko przez 182 dni, a potem trzeba złożyć do ZUSu papiery o świadczenie rehabilitacyjne. Mi akurat miesiąca niecałego zabraknie więc 6 tygodni wcześniej będę musiała złożyć. Ono też jest płatne 100% dla kobiet w ciąży. Ale trzeba wypełnić wniosek który można ściągnąć ze strony ZUS-u, zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza prowadzącego, wywiad zawodowy z miejsca pracy ( druk ZUS-N-10). No, ale ja dopiero w czerwcu będę z tym walczyła Uleńka chorobowe w ciąży zależy od tego, czy masz umowę na czas nieokreślony, czy nie i też od twgo, czy cały czas wypłaca Ci zakład pracy, czy tylko przez pierwsze 33 dni, a potem ZUS. Mi cały czas płaci pracodawca (bo zatrudnia powyżej 20 osób), a ZUS im potem zwraca tą kasę i jak na razie wypłacają mi tyle ile miałam do ręki przed zwolnieniem, czyli 100% razem z premią a nie 100%...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=50583


Temat: DRUK Z-3
Mozna pobrac taki druk Z-3 dla programu Druki IPS - druki zus i mozna go sobie wypełnić i wydrukować.Poza tym są dostępne rózne drukii.
Źródło: fakt.home.pl/forum/viewtopic.php?t=1360


Temat:
zielony druk ZUS - ZLA czyli po prostu zwolnienie lekarskie
Źródło: wamole.fora.pl/a/a,193.html


Temat: Umowa o Dzielo
Jedynie osoby, które w ramach umowy zlecenia zawartej z innym podmiotem niż pracodawca wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy, podlegają z tytułu umowy zlecenia obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zleceniodawca dokonuje wówczas zgłoszenia zleceniobiorcy do tych ubezpieczeń na druku ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczeń właściwym dla pracownika. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne stanowi przychód uzyskiwany przez zleceniobiorcę z tytułu wykonywania umowy zlecenia.
Źródło: mambiznes.pl/forum/index.php?showtopic=406


Temat: L4 na dziecko
Za czas opieki płaci ZUS (tzn. albo osobiście albo za pośrednictwem praodawcy, wtedy ten potrąca sobie kwoty zasiłku z należnych do zapłaty składek) , 80% -to jest jasne. Co do wybierania, to - trochę dziewczyny zagmatwały, jeśli to wynagrodzenie wypłaca pracodawca(czyli zatrudnia ponad 20 osób) to sprawa jest prosta, w druku ZUS Z-15 zaznaczasz, w które dni nie ma się kim dzieckiem zająć i w tym czasie idziesz na zwolnienie i dostajesz zasiłek opiekuńczy, w pozostałe dni przychodzisz normalnie do pracy i dostajesz wynagrodzenie. W zasadzie jeśli zasiłki wypłaca ZUS to historia powinna wyglądać identycznie, aczkolwiek spotkałam się z problemami....wiadomo, nie chce im się kombinować, skoro zwolnienie wypisane na taki okres to sruu tyle zasiłku....
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=58316


Temat: MAJ 2007 - ... 9 miesiąc ... NA KOŃCÓWECZCE ...:)
...zwolnienia od pracy w celu sprawowania opieki. Jakie dokumenty są niezbędne dla wypłaty zasiłku opiekuńczego? Podstawowym dokumentem stanowiącym podstawę do wypłaty zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny jest zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu ZUS ZLA. Ubezpieczony występujący o wypłatę zasiłku składa również wniosek o uzyskanie tego zasiłku na druku ZUS Z-15. Pamiętaj, że: * Dzieci, na które przysługuje zasiłek opiekuńczy to nie tylko dzieci własne, ale też dzieci przysposobione lub przyjęte przez pracownika na wychowanie, * Jeżeli możliwość pobierania zasiłku mają w rodzinie zarówno żona jak i mąż to w sumie oboje mogą pobierać zasiłek tylko przez 60 dni w roku, niezależnie od tego nad kim sprawują opiekę, * Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje w czasie trwania...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=36173


Temat: Pazdziernik 2006
...ja sie spóźniłam i dlatego musze teraz czekać trochę dłuzej na rozpatrzenie......więc te co nie złożyły to niech rusza tyłki. MQNIQnic się nie stanie, może w najgorszymwypadku po prostu później dostaniesz pieniążki,ale moze być tak że Twój Zus jest poważny, nie tak jak mój .Masz złożyć 3 druki: 1).Zaświadczenie o stanie zdrowia tzn.druk N-9 (wypełnia go lekarz prowadzacy ciążę) 2).Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne tzn. druk Zus Np-7 (Ty wypełniasz), na drugiej stronie tego wniosku znajduje się druga częśc, którą wypełnia płatnik.Płatnikiem jest albo Zus albo Twój zakład pracy jeśli zatrudnia więcej niż 20 osób.To ostatnie jest ważne,bo ja myślałam,ze to wypełnia Zus zawsze.......i dlatego spóźniłam sie ze złożeniem dokumentów. 3).Wywiad zawodowy tzn. drukN-10 wypełnia Twój zakład pracy, najczęściej BHP-owiec albo...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=29605


Temat: Rejestracja działalności
...analitycznych i syntetycznych księguje się wszystkie zdarzenia gospodarcze, na podstawie których oblicza się dochód wykazany również w deklaracji PIT-5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy dokonać zgłoszenia nie później niż 7 dni po rozpoczęciu działalności. Do ubezpieczenia należy zgłosić siebie oraz płatnika, czyli firmę. Zgłoszenie płatnika składek – osoby fizycznej – druk ZUS ZFA. Zgłoszenie do ubezpieczeń (siebie) – zgłoszenie/zmiana danych osoby ubezpieczonej –
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2481


Temat: kapitał początkowy Administrator Kto mieszka za ścianą?Dołączył: 12 Gru 2006 Posty: 53 Przeczytał: 0 tematówOstrzeżeń: 0/5
...czy indywidualnych kont emerytalnych (IKE). -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Dokumenty potrzebne do ustalenia kapitału początkowego Dokumentacja niezbędna do ustalenia kapitału początkowego powinna zawierać: wniosek o ustalenie kapitału początkowego ( druk ZUS Kp-1), kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (
Źródło: widzimy.fora.pl/a/a,79.html


Temat: ~~~~GRUDZIEŃ 2008- STYCZEŃ 2009~~~~
Witajcie grudnioweczki!!!! My już po wymianie grzejnika..uffff... od poniedziałku wchodzi ekipa remontowa, to dopiero będzie działo się Magdulka cieszę się że nic Wam się nie stało... Mam pytanie do mamusiek które są na zwolnieniu, i starały się juz o zasiłek rehabilitacyjny w ZUSie Jakie dokumenty składałyscie w ZUSie...ja nie mogę dodzwonić się do naszego ZUSu Wiem że potrzebny jest druk ZUS Np-7, N-9 słyszałam też o N-10(wywiad zawodowy) i Z-3 (zaświadczenie płatnika składek) Pozdrawiam i życzę miłego dzionka
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=52353


Temat: OFE
ZUS jak jest powszechnie wiadomo zalega z wieloma nie przelanymi składkami, ustawowe procenty które za to dostajemy sa tak małe, ze nawet składka przekazana do funduszu o największych opłatach 7-8 % przynosi wieksze korzyści. To uważam za zalete przepisania. Jest także inna droga odzyskania zaległych składek z ZUS, a mianowice wypełnienie druku ZUS ZZU ale tym powinien zajac sie juz Twoj Agent OFE w końcu zapsiując Cie do danego funduszu dostał prowizję. Przestrzegam przed przepisywaniem sie do funduszy tylko dlatego ze akurat w danym pracuje znajomy ktory jeszcze nie dawno imał sie w innym zawodzie a teraz skuszony wysokimi prowizjami zajmuje sie przepisywaniem do danego OFE i gdy przepisze juz wszystkich swoich znajomych zajmie sie innym zawodem. Dobry agent raz do roku powinien...
Źródło: forum.wiaralecha.pl/index.php?showtopic=9365


Temat: Termin na złożenie wniosku o naliczenie kapitału początkoweg Administrator Kto mieszka za ścianą?Dołączył: 12 Gru 2006 Posty: 53 Przeczytał: 0 tematówOstrzeżeń: 0/5
...dokumentacji. Po 31 grudnia 2006r. ubezpieczony, który do tego dnia nie złoży wniosku o ustalenia kapitału początkowego, będzie mógł sam przesłać potrzebne dokumenty do ZUS właściwego ze względu na miejsce zameldowania. Dodaje się, iż pracodawcy są zobowiązaniu do wydawania - w każdym czasie - pracownikom oraz byłym pracownikom lub organowi rentowemu zaświadczeń, w tym m. in. zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na druku ZUS Rp-7. Ubezpieczeni nie powinni jednak czekać ze złożeniem wniosku o ustalenie kapitału początkowego do osiągnięcia wieku emerytalnego. Jest to związane z tym, iż wiele zakładów pracy jest likwidowanych lub przekształcanych, a zatem gdy ubezpieczeni będą czekali ze złożeniem dokumentacji niezbędnej do ustalenia kapitału początkowego do czasu osiągnięcia przez nich wieku emerytalnego, mogą mieć trudności z...
Źródło: widzimy.fora.pl/a/a,75.html


Temat: Zleceniobiorcy nie trzeba wysyłać do lekarza
...w miejscu i czasie wyznaczonym właśnie przez przedsiębiorcę. Natomiast firma jest zobligowana do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Tak też mówi art. 22 § 1 kodeksu pracy. Inaczej jest w przypadku umów, które nie wynikaj ą z kodeksu pracy. Tak jest min. ze zleceniem. Jest ono regulowane przepisami kodeksu cywilnego. Osoby zatrudnione na podstawie umowy-zlecenia co do zasady podlegają ubezpieczeniom. Dlatego trzeba je zgłosić do ZUS na druku ZUS ZUA. Osoby realizującej umowę-zlecenie nie trzeba wysyłać na badania lekarskie, zarówno wstępne, jak i okresowe. Czasem też kontrolne. Jednak firma może uznać, że takim badaniom powinny podlegać także osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Wówczas zasady odpłatności za takie spotkania z medykami strony powinny zawrzeć w osobnej umowie. Przedsiębiorca bowiem nie ma obowiązku ich finansowania....
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=4504


Temat: Zdrowie na wakacjach
...okulisty, psychiatry, do poradni dla osób chorych na gruźlicę, poradni dla osób zakażonych wirusem HIV, poradni dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych. Wyjeżdżając na wakacje, musimy zabrać ze sobą dowód ubezpieczenia, który należy okazać zaraz po zgłoszeniu się do lekarza. Takim dowodem jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, czyli: druk ZUS RMUA, legitymacja rencisty (emeryta) albo odcinek renty (emerytury), legitymacja ubezpieczeniowa z aktualną pieczątką zakładu pracy, dowód wpłaty w przypadku składki odprowadzanej przez rolników do KRUS; dowód wpłaty w przypadku osób ubezpieczonych prowadzących działalność na własny rachunek, dowód wpłaty składki z zawartą umową o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Bardzo ważne: jeśli nie zabraliśmy ze...
Źródło: marfanforum.pl/viewtopic.php?t=1964


Temat: Czy ojciec może wziąć zwolnienie na dziecko?
tylko tak dla przypomnienia - druków L-4 już nie ma , zwyczajowo na zwolnienie lekarskie tak się mówi, ale nie można mówić, że usprawiedliwieniem jest L-4. Usprawiedliwieniem jest prawidłowo wypełniony druk ZUS ZLA.
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=54619


Temat: Pomoc pracodawcom w czasie kryzysu
...miesięcy, będą zwolnieni ci pracodawcy, którzy zatrudnią kobietę po 55. roku życia lub mężczyznę po sześćdziesiątce. Przepisy nakładają również obowiązki na bezrobotnego i pracodawcę. Dużo szybciej można utracić status bezrobotnego (przy pierwszej odmowie podjęcia pracy na 120 dni, na 180 - przy drugiej, na 270 dni - gdy po raz trzeci odmówi podjęcia pracy). Bezrobotni muszą ponadto przedstawiać zwolnienie lekarskie wyłącznie na druku ZUS ZLA. Dotychczas taki obowiązek miały jedynie osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych. Skróceniu uległ też "urlop” dla bezrobotnego . Do tej pory mógł on wyjechać nawet kilka razy w ciągu roku na okres do 30 dni, pod warunkiem, że powiadomił o tym urząd pracy. Teraz ma prawo do wyjazdu maksymalnie do 10 dni w roku kalendarzowym (nie więcej niż 10 dni łącznie). Przed wyjazdem musi poinformować o swoich planach urząd...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2541


Temat: Gdy bliski odchodzi
...na umowie o pracę. Wypłaca się go w wysokości 200 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci danej osoby. Od 1 marca zasiłek pogrzebowy wynosi 5799,66 zł. Uwaga! Jeśli nie zgłosisz wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci krewnego, stracisz prawo do tego świadczenia. Aby dostać zasiłek, trzeba złożyć do oddziału ZUS: * wniosek o wypłatę zasiłku ( druk ZUS Z-12, KRUS RS-26), * skrócony odpis aktu zgonu, * oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, * dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego). Uwaga! Jeżeli osoba zmarła pobierała rentę socjalną, koszt pogrzebu pokrywa budżet państwa. Poprzednio płaciła za to najbliższa rodzina, nie miała przy tym prawa do zasiłku pogrzebowego. Obecnie takie...
Źródło: cafemirenium.kylos.pl/viewtopic.php?t=10022


Temat: nowa zabawka PUP`u
...bezrobotnych) Oto szczegóły: 1. Zwiększenie zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Ministerstwo planuje ostrzej traktować bezrobotnych współpracujących z urzędem. Trudniej będzie uzyskać status bezrobotnego, wielokrotna odmowa podjęcia pracy zaoferowanej przez urząd poskutkuje utratą statusu bezrobotnego na dłuższy czas a nieobecność w urzędzie z powodu choroby będzie wymagało zwolnienia lekarskiego na druku ZUS (tzw L4). Nowym pomysłem są także obowiązkowe indywidualne plany aktywizacji bezrobotnych, którzy mają trudności w podjęciu zatrudnienia. 2. Ustawa przewiduje także zachęty dla bezrobotnych do aktywizacji. Za uczestnictwo np. w szkoleniach czy stażach bezrobotni będą otrzymywać zachęty finansowe, w kwocie od 120 do 140 proc. wysokości zasiłku. 3. Rozwiązania nowelizacji ustawy skierowane są także do osób...
Źródło: forumjg.pl/viewtopic.php?t=208


Temat: LIPIEC 2007 :)
...sprawowanie opieki, jeżeli poród lub choroba uniemożliwiają temu małżonkowi sprawowanie opieki, pobytu małżonka ubezpieczonego stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej – zaświadczenie lekarskie wystawione przez ten zakład na zwykłym blankiecie stwierdzające okres pobytu. Przyznanie i wypłata zasiłku opiekuńczego następuje po złożeniu przez ubezpieczonych wniosku na druku ZUS Z-15. Nie musi on być składany w razie kolejnych nieprzerwanych niezdolności do pracy z powodu konieczności opieki nad tym samym członkiem rodziny.
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=39289


Temat: Opieka na dziecko w czasie porodu
Dziewczyny - zasiłek opiekuńczy przysługuje na chore jak i zdrowe dziecko, jak i na chorego innego członka rodziny Potwierdzeniem opieki nad chorym dzieckiem/członkiem rodziny jest otrzymanie druku ZUS ZLA - czyli popularnie nazywanym L-4. Druk L-4 z tytułu choroby dziecka wystawia pediatra! Z powody choroby i opieki nad małżonką - L-4 wystawia na ogół lekarz w szpitalu ale moze lekarz prowadzący (internista) lub ginekolog. Zasiłek opiekuńczy nad zdrowym dzieckiem - przysługuje na podstawie dokumentu - np. zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku przez uprawnionego lekarza - takie zaświadczenie - wystawić je moze...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=67121


Temat: Dowód ubezpieczenia - przyjęcie do szpitala przed porodem
Hej! Mam takie pytanie: Czy w lubelskich szpitalach wymagaja podczas przyjecia do porodu aktualnego dowodu ubezpieczenia? Zwlaszcza chodzi mi o szpital na Staszica. Pytam, poniewaz nie mam ksiazeczki, dostaje co miesiac od pracodawcy druki ZUS RMUA i sie zastanawiam, czy to wystarczy.
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=62295


Temat: Niepełnosprawni w urzędzie pracy:(
...ze środków publicznych. Katalog osób, które są traktowane jako członek rodziny określa Art.5 ust. 3 9.2007. ustawy. Z Pani pytania nie wynika jasno czy posiada Pani własny tytuł do ubezpieczenia (Np. jest Pani pracownikiem) czy nie. W sytuacji gdyby nie posiadała Pani własnego tytułu do ubezpieczenia, mąż może Panią zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (poprzez złożenie druku ZUS ZCZA). Jednocześnie pragnę zaznaczyć, iż ustawa nie różnicuje możliwości zgłaszania do ubezpieczenia członków rodzin osób prowadzących działalność gospodarczą, pracowników czy osób ubezpieczonych dobrowolnie. W razie wątpliwości proszę o kontakt z Działem Ewidencji MOW NFZ pod numerem telefonu 022 582 84 25 lub 582 84 26. Z wyrazami szacunku Kinga Lorentowicz Dział Ewidencji Wydział Spraw...
Źródło: wegetarianizm.pl/viewtopic.php?t=1092


Temat: zwolnienie lekarskie a wezwanie do sądu
Joanno81 - no wiec tak powiem Ci jak to po bożemu jest z zasiłkiem opiekuńczym - do każdego zwolnienia lek, które bierze się nad chorym dzieckiem czy innym członkiem rodziny - składa się oświadczenie -taki specjalny druk ZUS - Z-15 , w którym oswiadczasz, że w dniach, na które masz zwol.lek nie było iNNEGO członka rodziny, który mógł się zajmować dzieckiem chorym. Na tej podstawie + zwol.lekarskie wypłacany jest zasiłek opiekuńczy. Jesli się obawiasz, ze możesz mieć nieprzyjemności - to w oświadczeniu Z-15 pomiń ten jeden dzień, gdzie pojedziesz do sądu. Ale mówie trudno jest kontrolerom ZUS dowiedzieć się, że Cię w tym dniu nie było. Fakt, że...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=64818


Temat: Wizyty lekarskie na terenie osiedla
Specjalista chorób wewnętrznych Jacek Gołyński Wizyty domowe -Leczenie chorób serca, układu pokarmowego, oddechowego, moczowego. układu ruchu -Nagłe zachorowania. -EKG w domu pacjenta -Recepty z refundacją NFZ -Zastrzyki -Szczepienie przeciw grypie -W razie potrzeby zwolnienie na druku ZUS -Także starsze dzieci. Zamawianie wizyt 0-602-422-222 , 7 dni w tygodniu Cena 80zł. Nie pobieram dodatkowych opłat za zwolnienia, za zastrzyki, zaświadczenia itp. Jest to cała kwota honorarium za konsultację.
Źródło: odkryta1.fora.pl/a/a,52.html


Temat: Świadczenie rehabilitacyjne
...w wysokości 100% tego wynagrodzenia; w pozostałych przypadkach 75%. Dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia podlega waloryzacji od pierwszego dnia okresu, na który świadczenie zostało przyznane. Niezbędne dokumenty Dokumentem niezbędnym do ustalenia prawa do świadczenia jest wniosek o świadczenie rehabilitacyjne złożony na druku ZUS Np-7 w oddziale ZUS właściwym według miejsca zamieszkania. Do wniosku o świadczenie powinno być dołączone: * zaświadczenie o stanie zdrowia (
Źródło: nerwiak.fora.pl/a/a,361.html


Temat: druki zus excel
Poszukuję w sieci druki ZUS-owskie np druk o dochodach z lat wcześniejszych ZUS RP7. Znalazłem jedynie bezpłatne w formacie pdf za wszystkie inne każą sobie płacić. Może ktoś zna stronkę na której znajdę takie drugi do wypełnienia bezpłatne. Za pomoc z góry dzięki
Źródło: excelforum.pl/viewtopic.php?t=15588


Temat: Poznaj swoje prawa pacjenta
...parę dodatkowych groszy, bo trafiła ci się fucha? Lepiej tego nie rób, bo może się to źle skończyć. Pracodawca ma prawo sprawdzić, czy w trakcie zwolnienia lekarskiego naprawdę się leczysz i czy zwolnienie zostało wydane zgodnie z prawem. Jeśli odkryje, że nie, odbierze ci prawo do zasiłku, a nawet może wyrzucić dyscyplinarnie z pracy. Na chorobowym Kiedy jesteś chory, idziesz do lekarza, a on daje ci zwolnienie i wypisuje druk ZUS ZLA zwany potocznie L-4 (siła przyzwyczajenia: druki, które nosiły taki numer, już dawno wycofano z użycia). Na sąsiedniej stronie pokazujemy, jak powinno być wypełnione zwolnienie i na co musisz zwrócić uwagę, zanim wyjdziesz od lekarza. Teraz możesz się kurować i oczekiwać wypłaty zasiłku chorobowego za czas nieobecności w pracy. Przez pierwsze 33 dni choroby (urzędowo nazwiemy ją niezdolnością do pracy z powodu...
Źródło: ehlersdanlos.fora.pl/a/a,86.html


Temat: po pisemnych
56. Forma rozliczenia gotówkowego jest A. karta platnicza B. przekaz pocztowy C. polecenie przelewu D. czek rozrachunkowy Ja dalem D i nie wiem czy dobrze 57. Na podstawie danych z tabeli wybierz druk ZUS ktory powinien wypelnic przedsiebiorca indywidualny rozpoczynajacy dzialalnosc gospodarcza w celu dokonania zgloszenia do ubespieczen spoloecznych i ubezp. zdrowotnego A. SUD ZUA - Zgloszenie do ubespieczen spolecznych i ubez zdrowotnego B. ZUS ZIPA Zgloszenie zmian danych ident.... platnika skladek C . ZUS ZPA zgloszenie osoby prawnej lubjedn. org. niepoeiadajacej osob. prawnej D. ZUS ZZA zgloszenie do ubezp zdrowotnego...
Źródło: forum.hotelarze.pl/viewtopic.php?t=1532


Temat: ZASIŁEK REHABILITACYJNY I WYNAGRODZENIE NA L4 W CIĄŻY
kajoonia linki podałam na samym początku ale tutaj wklejam je jeszcze raz 1) link z ogólnymi informacjami i zasadami przyznawania świadczenia http://www.zus.pl/swiadcze/zas009.htm 2) formularz o świadczenie rehabilitacyjne znajdziesz na tej stronie http://www.zus.pl/formul/default.asp#form_ue potrzebny Ci bedzie druk ZUS Np7; N9; i N10 jeden druk wypełnisz sama ( wniosek o świadczenie rehabilitacyjne), drugi zakład pracy (wywiad zawodowy) a trzeci (zaświadczenie o stanie zdrowia) lekarz prowadzacy Twoja ciaze. I oczywiscie moze to wypełnić lekarz w gabinecie prywatnym a co do wniosku to jeśli chodzi o zaznaczenie to ja zaznaczyłam okienki "ogólnym stanem zdrowia" jeśli o ten punkt chodzi Ja właśnie dzisiaj złożyłam taki wniosek,...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=35974


Temat: zakładanie własnej firmy- wykład
...w poradniku Dla podatników VAT Opłaty Zgłoszenie VAT - 152 zł ZUS - Zgłoszenie do ubezpieczeń W terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń, tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej należy zgłosić do ubezpieczeń siebie oraz dokonać zgłoszenia płatnika (firmy). Dane teleadresowe oddziału ZUS znajdziesz w bazie oddziałów ZUS. Zgłoszenie do ubezpieczeń dokonuje się na druku ZUS ZUA natomiast zgłoszenie płatnika składek należy złożyć na
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=7174


Temat: Zaswiadczenie o ubezpieczeniu
Póki co otrzymujesz wynagrodzenie chorobowe płatne przez pracodawcę, więc szefowa ma obowiązek wydać druki ZUS RMUA jako poswiadczenie ubezpieczenia. O ile mnie pamięć nie zawodzi (nie mam teraz czasu przeszukac ustawy zasiłkowej - wybacz) nie ma terminów mówiących ile czasu szefowa na to ma. Ma wydać dokumenty niezwłoczenie na Twoją prośbę. Zus od 01.01.2010 nie wydaje legitymacji ubezpieczeniowej. Moim zdaniem zwróć się z pismem o wydanie RMUA i zagrozenie jej, ze w razie odmowy wydania dokumentów powiadomisz PIP oraz obciążych ją...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=71303


Temat: Kłopoty z pracodawcą
z tego co wiem, każdy pracodawca ma obowiązek przekazywać raport miesięczny ZUS RMUA pracownikowi za którego płaci składki. ("Płatnik jest zobowiązany do rozliczenia składek oraz wypłaconych w danym miesiącu zasiłków. Temu służy formularz ZUS DRA. Z kolei raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej składa się na druku ZUS RMUA.") W necie jeszcze znalazłam, moze Ci coś to pomoże: "Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.) nakłada na pracodawców obowiązek comiesięcznego poinformowania pracowników m.in. o składkach, jakie odprowadzili za niego do ZUS i NFZ. Firmy najczęściej w tym celu posługują się przygotowanymi przez ZUS drukami ZUS RMUA. Posłowie chcą, aby od...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=58847


Temat: Wymarzony kraj
maciejek: Jak chcesz otworzyć firmę to załóż, ją na kogoś kto jest absolwentrm, wtedy bedziesz płacił przez pierwsze 12 miesięcy 120-150 zł ZUSu. A kod przy rejestracji to 05 50 0 0, ten kod wpisujesz w druku ZUS ZUA na stronie 1 część 5 "Tytuł ubezpieczenia" podpunkt 01 "kod tytułu ubezpieczenia" i tam wpisujesz kod 05 50 0 0. Tych danych nie ma w broszurze Zasada Wypełniania Dokumentów Ubezpieczeniowych, ale dowiedzialem się tego z wojewódzkiego ZUSu (musiałem jechać do Bydgoszczy) i tam Pani zrobiła mi łaskę, że mi powiedziała, a nie chciała, Ja się wkurzyłem i zrobiłem im awanturę. Musiałem jechac do...
Źródło: forum.php.pl/index.php?showtopic=4971


Temat: L4 kontra ZUS
zielonka - były to druki ZUS..na pewno moje dane,dane lekarza..rubryk w cholerę..czy zastał chorego w domu,czy gorączkuje..i takie tam...godzina " odwiedzin"..musiałam podpisać w/w... nigdy nie kazano zwrócić mi szmalu do ZUS...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=184


Temat:
...będzie musiał płacić nawet symboliczne kwoty za badania diagnostyczne, to przestanie się awanturować jak usłyszy, ze wykonanie jakiegoś badania nie jest potrzebne (teraz po informacji ze np. rtg niczego nie wniesie w 80% jest awantura, po której lekarz ulega i wydaje skierowanie z pełnym poczuciem braku sensu) - uważam, że współpłacenie zmniejszy ilość świadczeń o jakies 30%. Kolejna sprawa - opłaty za wydawane recepty, zaświadczenia i druki ZUS ZLA - uważam, że za każdy lek na recepcie bierzemy odpowiedzialność, więc po 5 pln od leku nam się po prostu należy (takie rozwiązanie jest stosowane w europie). To samo dotyczy zwolnien i zaswiadczen. Zaswiadczenie w banku - 50 pln. Zaswiadczenie z kancelarii notarialnej - 150 pln. Dlaczego my nie mamy pobierac opłat za ZUS ZLA? Przecież skoro ci ludzie pracują, to mają pieniądze by zapłacić. Kolejny sposób - likwidacja NFZ,...
Źródło: lekarz.fora.pl/a/a,66.html


Temat: Porady prawnej (chyba) mi potrzeba
zasiłek pogrzebowy należy się osobie, które pokrywa koszty pogrzebu ! potrzebny jest - akt zgodu, - akt urodzenia (jesli Ty składasz wniosek o wypłate zasiłku pogrzebowego) lub jakikolwiek inny dokument stwierdzający pokrewieństwo., - faktura/rachunekponiesionych kosztó pogrzebu (oryginały) - wypełniowny wniosek o wypłate zasiłku pogrzebowego - druk ZUS Z-12 Aha musisz powiadomić ZUS - że ojciec zmarł. Nie wiem czy pomniejszą emeryturę, czy nie ! jesli pomniejszą, to prześlą mniejszą kwotę. Aha zgłaszając śmierc ojca weź ze sobą nr emerytury ojca. Jesli jesteś ubezpieczona w jakimś Towarzystwie Ubepieczeniowym - zgłoś im śmierć ojca, zanieś akt zgonu
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=57891


Temat: Urlop macierzyński ..
Aby dostać zasiłek, trzeba dostarczyć pracodawcy zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu (za okres przed porodem) lub skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (po porodzie) oraz oświadczenie, czy to twoje pierwsze, czy kolejne dziecko. Jeśli zasiłek ma wypłacać ZUS, dodatkowo trzeba mu dostarczyć dokumenty od pracodawcy i wypełnić specjalny druk ZUS.
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=63050


Temat: zwolnienie na dziecko...
...Cię satysfakcjonuje. Względnie - 3 dni zwolnienia lekarskiego płatnego i 3 dni niepłatnego. Acha, i jeszcze jedno - nie chcę Cię dobijać, ale nawet jeśli mąż mógłby wziąć chorobowe, to też nie będzie mu przysługiwał zasiłek opiekunczy - zasiłek przysługuje w związku z opieką nad konkretną osobą (w tym wypadku - dzieckiem) i w tym roku już został wykorzystany. W celu przyznania prawa i wypłaty zasiłku opiekuńczego wypełnia się druk ZUS Z-15, w którym określa się, czy w danym roku kalendarzowym na dziecko był wypłacany zasiłek opiekuńczy i za ile dni.
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=38067


Temat: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
...w urzędzie pracy: zaświadczenie z urzędu pracy o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne. Osoba ubezpieczona jako członek rodziny (np. uczeń, student, niepracujący małżonek) również powinna złożyć wniosek o EKUZ, załączając: * dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne osoby, która zgłosiła ją do ubezpieczenia zdrowotnego (patrz wyżej), oraz * dowód zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ( druk ZUS ZCNA, ZUS ZCZA), * oraz w przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia: dokument potwierdzający kontynuację nauki (np. legitymacja studencka) lub niepełnosprawność. W przypadku osób wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 2,3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 1. decyzję wójta (burmistrza,...
Źródło: klublatimeria.fora.pl/a/a,170.html


Temat: Zasiłek chorobowy (osoba samopłacąca ZUS)
...składkę na dobrowolne chorobowe. Musisz opłacać składkę przez co najmniej 180 dni - bez przerwy. A ile dostaniesz w związku z opłacaniem tzw. małego ZUSu? Wyjaśni Ci to przykład: Choroba trwa tydzień, składki są opłacane zgodnie z przepisami. Od podstawy 280,80 zł odejmujemy 94,82 zł i z tego wyliczamy 80% to = 148,80, minus podatek 28 zł = 120 zł/m-c = 4 zł/dzień * 7dni choroby to 28 złotych zasiłku za tydzień choroby. Do ZUS należy dostarczyć druk ZUS ZLA i wypełniony
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=49003